Kanjertraining


 

De Kanjertraining
Op onze school werken wij met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.
 

Waarom de Kanjertraining? 

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma: 

 • Hier ben ik
 • Het is goed dat ik er ben
 • Ik ben te vertrouwen
 • Ik help
 • Ik speel niet de baas
 • Ik lach niet uit
 • Doet iemand expres naar, dan denk ik:  Bekijk het maar!
 • Ik gedraag mij als een kanjer,  want ik ben een kanjer

 

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining? 

 • Jezelf voorstellen/ presenteren

 • Iets aardigs zeggen

 • Een ander durven vertrouwen en zelf te  vertrouwen zijn

 • Vriendschappen onderhouden

 • Kritiek durven geven en ontvangen

 • Uit een slachtofferrol stappen

 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan

 • Een compliment geven en ontvangen

 • Samenwerken

 • Vragen stellen, belangstelling tonen

 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen

 • Ja en Nee kunnen zeggen

 • Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt

 • Je mening durven geven zonder iemand  te kwetsen

 • Proberen de ander te begrijpen

 • Leren stoppen met treiteren

In onderstaande folder kunt u nog meer informatie over de Kanjertraining lezen.

 

Folder Kanjertraining