Welkom op de pagina van groep 7/8!

Start van een dag
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarin de kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend.

Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig lezen in hun eigen leesboek of waarin zij tutorlezen met een maatje of ralfi-lezen met de leekracht. Ook op dagen waarin we starten met het ‘leeskwartiertje’ is er ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

 

Contractwerk
In groep 8 werken de kinderen met een planning in hun eigen agenda. In groep 7 krijgen de kinderen een contract. Dit is een op papier gemaakte planning door de leerkracht. Het contract beslaat werk voor 2 weken. In beide planningen worden zowel de lestaken als de toetsmomenten aangegeven. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in het verloop en de opbouw van de hoofdstukken in de methodes.

Iedere dag worden de lestaken van die dag besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier goed over nadenken en hierin een bewuste keuze maken. Aan het einde van de week wordt het contractwerk van die week geëvalueerd.

Wanneer een kind voor die dag klaar is met het contractwerk, gaat het verder met extra werk voor zijn/haar persoonlijke doel. Dit doel wordt tijdens de kind-/oudergesprekken in overleg afgesproken. Tijdens het contractwerk heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

 

Huiswerk en agenda
Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we veel aandacht besteden in groep 7/8. Alle kinderen hebben daarom een eigen agenda nodig. Deze nemen zij dagelijks mee naar school en naar huis.

De kinderen krijgen wekelijks Nieuwsbegrip en redactiesommen als huiswerk en twee wekelijks een leertoets van Argus Clou (wereldoriëntatie).

Op maandag maken we samen een huiswerkplanning in de agenda voor zowel het leer- als maakhuiswerk. Maandag is ook de dag waarop we het gemaakte huiswerk controleren.

Het is erg fijn als u uw kind zo nodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog. Het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind.

 

Wereldoriëntatie
We werken met de methode Argus Clou. Dit is een methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen. De toetsen van Argus Clou vinden één keer per twee weken plaats.

Groep 7 ontvangt aan het begin van het schooljaar samenvattingen van de hoofstukken, welke zij kunnen gebruiken om voor de toetsen te leren. Groep 8 maakt deze samenvattingen zelf in de eerste week van het thema. Op deze manier besteden we aandacht aan leren leren. Groep 8 gebruikt de eigen gemaakte samenvattingen om voor de toets te leren.

 

Coöperatief leren
We zijn alweer een aantal jaren actief in het coöperatief leren. De kinderen kennen steeds meer werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams, om zo gezamenlijke activiteiten voor ieder kind nog effectiever te maken en het leren van elkaar te stimuleren. In de klas kunt u dit herkennen door de opzet van de tafelgroepjes en de posters van de coöperatieve werkvormen aan de muur.

Ook werken we met de verschillende stemmen, namelijk: groepsstem, teamstem, liniaalstel en binnenstem.

 

Sociale vaardigheden
Regelmatig wordt er in de klas aandacht besteedt aan gedrag, gevoels, regels en afspraken. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kanjertraining, maar ook door het voeren van kringgesprekken, het voorlezen van boeken, gesprekken met groepjes kinderen en later in het jaar gastlessen vanuit bureau HALT.

 

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt.

 

Praktische zaken

  • Wij hebben gymles op dinsdagmiddag en donderdagochtend. Beide lessen worden door juf Loes van groep 6/7 gegeven, omdat juf Carien en juf Bernadet niet bevoegd zijn. Tijdens de gymlessen is het dragen van sportkleding en sportschoenen verplicht.
  • De verjaardag van uw kind vieren we natuurlijk ook in de klas. Uw kind prikt daarvoor zelf een datum met de leerkracht. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.Wij vinden het leuk als u in de klas komt kijken!

Bent u nieuwsgierig naar het werk van uw kind? Heeft u een vraag aan de leerkracht? Loop gerust bij ons binnen, wij maken graag tijd!

 

Juf Carien en Juf Bernadet