Welkom op de pagina van groep 6/7!

De dagelijkse gang van zaken in groep 6/7

Start van een dag
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend. Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig lezen in hun eigen leesboek of waarin zij tutorlezen met een maatje of ralfi-lezen met de leekracht. Ook op dagen waarin we starten met het ‘leeskwartiertje’ is er ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructie tafel en krijgen daar extra instructie. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerbehoefte van ieder kind.

Weektaak
Aan het begin van de week krijgen alle kinderen een weektaak. Op deze weektaak staan taken waar de kinderen aan kunnen werken als ze klaar zijn met de les. Op de weektaak staan: moet taken, speciaal voor jou taken en mag taken.

Wereld oriëntatie
We werken met de methode Argus Clou. Dit is een methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen. Dit jaar komen de thema’s van groep 6 aan bod, groep 7 maakt deze thema’s ook mee.

Coöperatief leren
We zijn alweer een aantal jaren actief in het coöperatief leren. De kinderen kennen steeds meer werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams, om zo gezamenlijke activiteiten voor ieder kind nog effectiever te maken en het leren van elkaar te stimuleren.

Sociale talenten
Regelmatig wordt er in de klas aandacht besteedt aan regels, afspraken, gedrag en gevoelens. Op onze school werken we met Kanjertraining. Hierbij komen deze thema’s ook terug. De kinderen leren hoe zij zelfstandig ruzies op kunnen lossen, samenwerken en elkaar vertrouwen.

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt.

Huiswerk en agenda
Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we veel aandacht besteden in groep 7/8. Alle kinderen hebben daarom een eigen agenda nodig. Deze nemen zij dagelijks mee naar school en naar huis.

De kinderen krijgen wekelijks maakwerk als huiswerk en twee wekelijks een leertoets van Argus Clou (wereldoriëntatie). Op maandag wordt het huiswerk ingepland in de agenda voor zowel het leer- als maakhuiswerk.

Maandag is ook de dag waarop we het gemaakte huiswerk controleren. Het is erg fijn als u uw kind zo nodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog. Het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind.

Praktische zaken

  • De lessen gymnastiek zijn op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Tijden de gymlessen zijn sportkleding en schoenen zijn verplicht.
  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er ook in groep 6/7 nog bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.
  • De kinderen houden in groep 6/7 een boekbespreking, spreekbeurt en nieuwskring. Deze moeten thuis worden voorbereid.

Heeft u een vraag aan de leerkracht of wilt u gewoon een keertje komen kijken in de klas? Loop gerust een keer binnen!

Juf Thea en Juf Loes