Welkom op de pagina van groep 6/7!

De dagelijkse gang van zaken in groep 6/7

Start van een dag
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend. We starten het schooljaar vrijwel meteen met het “leeskwartiertje”. Het “leeskwartiertje”  is 4 keer per week op dinsdag t/m vrijdag van 8.30-8.45 uur. Tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of wordt er gebruik gemaakt van ralfi-lezen of tutorlezen. Een aantal weken staat er steeds één onderdeel centraal. We starten de dag zo rustig mogelijk en er is altijd ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructie tafel en krijgen daar extra instructie. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerbehoefte van ieder kind.

Contractwerk
Contracten in groep 6/7 beslaan werk voor twee weken, op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de hoofdstukken van de verschillende methodes. Op maandag worden de taken op het contract besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen stellen dan ook een persoonlijk doel waar ze de komende twee weken aan willen werken. De kinderen plannen de taken per dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het contractwerk van de gehele week geëvalueerd.
Toets momenten en dictees staan aangegeven op het contract, ook staat op het contract wanneer welke opdrachten worden besproken of uitgelegd. Dit helpt de kinderen met het plannen van hun werk. Wanneer het kind voor die dag klaar is met het contractwerk, gaat het verder met extra werk op specifiek zijn/haar niveau. Tijdens het contractwerk heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Wereld oriëntatie
We werken met de methode Argus Clou. Dit is een methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen. Dit jaar komen de thema’s van groep 7 aan bod, groep 6 maakt deze thema’s ook mee.

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt.

Huiswerk en agenda
Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we in groep 6/7 veel aandacht besteden. Wekelijks krijgt uw kind huiswerk mee wat hij of zij noteert in de agenda. Dit is maakwerk, maar ook leerwerk. De agenda moet iedere dag mee naar huis, maar moet ook iedere dag op school zijn. Het is erg fijn als u uw kind zonodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog. Het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind.

Sociale talenten
Regelmatig wordt er in de klas aandacht besteedt aan regels, afspraken, gedrag en gevoelens. Dit jaar gaan we schoolbreed starten met de kanjertraining. Hierbij komen deze thema’s ook terug. De kinderen leren hoe zij zelfstandig ruzies op kunnen lossen, samenwerken en elkaar vertrouwen.

Praktische zaken

De lessen gymnastiek zijn op:
Dinsdag groep 6 van 13.00 uur t/m 13.45 uur

Dinsdag groep 7 van 14.00 uur t/m 14.45 uur
Donderdag groep 6/7 van 13.00 uur t/m 14.00 uur

Op vrijdag moeten de kinderen hun tassen mee naar huis nemen zodat de gymkleren kunnen worden uitgewassen. Sportkleding en schoenen zijn verplicht.

  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er ook in groep 6/7 nog bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.
  • De kinderen houden in groep 6/7 een boekbespreking, spreekbeurt en nieuwskring. Deze moeten thuis worden voorbereid.

Hebt u nog vragen of wilt u gewoon een keertje komen kijken in de klas, loop gerust een keer binnen!

 

Juf Loes