Welkom op de pagina van groep 4/5!

 

De dagelijkse gang van zaken in groep 4/5

Leeskwartier
Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Contractwerk
In groep 4/5 is het contract een weekoverzicht van alle taken die de kinderen die week zelfstandig moeten maken. De kruisjes geven aan op welke dag de instructies plaats vinden.
De kinderen plannen de taken zelf in. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken.

Op het contract staat het onderdeel ‘werken aan je doel’. Wekelijks vullen de leerlingen een leerdoel in op het contract, hier kunnen zij die week aan werken en op vrijdag wordt geëvalueerd hoe dat is gegaan.
Daarnaast staat op het contract het onderdeel ‘bakjeswerk’. Alle leerlingen in groep 4/5 hebben een eigen bakje, waarin zij individuele werkjes aangeboden krijgen die zij extra mogen oefenen of die uitdaging bieden. Op deze manier bieden we ‘onderwijs op maat’.

Coöperatief leren
Door middel van coöperatieve werkvormen bieden we kinderen ruimte om van en met elkaar te leren. Zo werken we in duo’s of in teams. Zo zijn alle kinderen actief bezig met de lesstof en worden de activiteiten effectiever.

Ook praten we over het werken met onze:
– binnenstem, wanneer we stil werken;
– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken;
– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team;
– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Thematisch werken
We hebben gekeken hoe we de lesstof uit verschillende vakken met elkaar kunnen verbinden. Het is betekenisvoller voor de leerlingen wanneer zij de leerstof aangeboden krijgen binnen een thema. Binnen de methodes die we gebruiken hebben we mooie verbindingen gevonden. Dit jaar komt het dus voor dat we niet de standaard volgorde van de methode volgen, maar hier kris kras doorheen gaan.
Dit geldt voor de vakken: taal, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Creativiteit
In de klas is veel ruimte voor creativiteit. Binnen het rooster is wekelijks ruimte voor muziek en een teken- of handvaardigheid les.

Gedurende het hele schooljaar is er binnen het thematisch werken ruimte voor drama en dans. Zo oefenen we dit bijvoorbeeld voor het Franciscuseestje of één van de leerarrangementen.

Gym
Wij hebben twee keer per week gymles. Op maandag geeft juf Thea een materiaalles, op woensdag geeft juf Martine een spelles. Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:

Maandag
13.00-14.00

Woensdag
11.45-12.30

Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleding en sportschoenen verplicht.

Tot slot
Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.

Juf Martine en Juf Thea