Welkom op de pagina van groep 1/2!

De dagelijkse gang van zaken in groep 3/4/5

Start van een dag
Op maandag openen we de week in de kring en krijgen de kinderen de ruimte om te vertellen over het weekeinde. Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of de leerkracht.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Weektaak
In groep 4 en 5 krijgen de kinderen een weektaak en deze weektaak wordt ook samen met de kinderen ingepland. Kinderen werken hierbij aan verschillende taken. De kinderen plannen de taken van die week samen met de leerkracht maar zij bepalen zelf in welke volgorde ze deze taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken. Tijdens het weken aan de weektaak hebben de leerlingen ook tijd om te werken aan de taken uit hun ‘bakje’. Alle leerlingen hebben een eigen bakje, waarin zij individuele werkjes aangeboden krijgen die zij extra mogen of moeten oefenen. Op deze manier bieden we ‘onderwijs op maat’.

Coöperatief leren
Door middel van coöperatieve werkvormen bieden we kinderen ruimte om van en met elkaar te leren. Zo werken we in duo’s of in teams. Zo zijn alle kinderen actief bezig met de lesstof en worden de activiteiten effectiever.

Ook praten we over het werken met onze:
– binnenstem, wanneer we stil werken;
– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken;
– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team;
– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Thematisch werken aan Wereldoriëntatie 
We hebben gekeken hoe we de lesstof uit verschillende vakken met elkaar kunnen verbinden. Het is betekenisvoller voor de leerlingen wanneer zij de leerstof aangeboden krijgen binnen een thema. Binnen de methodes die we gebruiken hebben we mooie verbindingen gevonden. Dit jaar komt het dus voor dat we niet de standaard volgorde van de methode volgen, maar hier kris kras doorheen gaan. Dit geldt voor de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.
Aan het eind van een thema maakt alleen groep 5 hierover een toets.

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Dagelijks wordt er in de klas aandacht besteedt aan gedrag, gevoelens, regels en afspraken. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kanjertraining, maar ook door het voeren van kringgesprekken.

Laten-zien-kring / spreekbeurt / boekbespreking
Al van jongs af aan laten we de kinderen ervaren hoe het is om iets te presenteren. Dat doen we in groep 3 aan de hand van de laten-zien-kring. Het kind dat aan de beurt is mag iets meenemen van thuis en daarover vertellen voor de groep. Andere kinderen worden gestimuleerd om vragen te stellen. Het is goed voor hun eigen taalontwikkeling en ze worden er sterker van!  In groep 4 en 5 geven de kinderen een boekpresentatie en een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.

Praktische zaken

  • De gymlessen zijn op dinsdag en donderdag.  Tijden de gymlessen zijn sportkleding en schoenen zijn verplicht. Zowel op dinsdag als donderdag gymt groep 3-4 apart van groep 5.
  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk bij, u prikt samen met uw kind daarvoor een datum met de leerkracht. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.

Tot slot
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij allemaal doen in de klas? Of heeft u een vraag aan de leerkracht?
De deur staat altijd voor u open.

Juf Martine, Juf Manon en Juf Linda